สวัสดีจ้ะ

บริการใส่ใจ SaiJai.net

ดูแลและเข้าใจลูกหลานเพื่อสอนให้ถูกทาง

  • ติดตามดูแลลูกหลานกับการใช้คอมพิวเตอร์ เล่นเกม ดูเว็บ แชท แคมฟร็อก
  • เป็นเครื่องมือช่วยอบรมบ่มนิสัย เด็ก 8-13 ปี
  • ระวังการล่อลวงสำหรับเด็กวัยรุ่น
  • กำหนดระยะเวลาการใช้คอมพิวเตอร์

โครงการร่วมมือกับพันธมิตรในสหรัฐ

  • Personalized URLs for Direct Mail Landing Pages
  • Link the impact power of direct mail with the interactive capabilities of the Internet.
  • Convert more direct mail recipients into qualified prospects and valued customers.
  • Automate the creation, management and tracking of Personalized URLs and VIP Landing Pages.
mobile = False