วิธี.........ปูกระเบื้อง

อุปกรณ์และเครื่องมือในการปูกระเบื้อง    
 
   
1.  เกรียงเหล็ก
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการผสม ปรับแต่งระดับและการปูกระเบื้อง อีกทั้งยังสามารถใช้เคาะปรับแต่ง และจัดแนวกระเบื้องที่ปูได้ดี


 2.   เกรียงหวี
เป็นเครื่องมือที่ทำด้วยพลาสติก หรือโลหะ มีด้ามจับ ให้ความสะดวกในการปาดกาวซีเมนต์ หรือส่วนผสมที่มีลักษณะข้นเหนียว ให้เป็นร่องนูน ซึ่งเมื่อกดแผ่นกระเบื้องที่ปูพร้อมกับบิดกระเบื้อง เพื่อไล่อากาศออก ทำให้วัสดุที่ปูติดด้านหลังของแผ่นกระเบื้องได้มากกว่าวิธีการปูกระเบื้องแบบอื่น ๆ ดังนั้นการยึดเกาะจึงย่อมดีกว่าด้วย


 3.   เครื่องมือตัดกระเบื้อง
3.1   เครื่องตัดแบบลูกกลิ้ง
ลักษณะของเครื่อง เป็นแท่นมีแกนเหล็กสองข้าง เพื่อยึดการเลื่อนของด้ามจับ ที่มีลูกกลิ้งเป็นหัวกากเพชร สำหรับกรีดผิวเคลือบหน้ากระเบื้องให้เป็นรอย และใช้ด้ามกดที่มีลูกกลิ้งหัวกากเพชร หรือด้ามกดอีกอันหนึ่งแยกต่างหาก แล้วแต่แบบ เพื่อกดให้กระเบื้องขาดออกจากกัน โดยได้แนวที่ตรงและสวยงาม
3.2   เครื่องตัดไฟฟ้าใช้ใบตัดแบบแห้ง
 ก. เป็นเครื่องที่ทำงานด้วยไฟฟ้า ใช้สำหรับตัด แต่ง เจียรขอบตรง หรือตัดโค้งเว้าได้ตามความต้องการ แต่จะไม่ค่อยเรียบร้อย เพราะเนื้อของไฟเบอร์แผ่นตัดหยาบเกินไป ทำให้สีเคลือบหลุดร่อน ไม่สวยงาม
ข. เป็นเครื่องที่ทำงานหลักการเดียวกันกับแบบ ก. แต่แตกต่างที่ใบตัด ซึ่งเป็นใบตัดที่ทำด้วยทองเหลือง ขอบติดกากเพชร ใช้ตัดทั้งตรง โค้งเว้า ทำให้งานที่ออกมา มีความเรียบร้อยประณีตกว่า เหมาะสำหรับงานที่พิถีพิถัน แต่งลวดลาย  

 3.3   เครื่องตัดแบบน้ำ
เป็นเครื่องที่ทำงานด้วยไฟฟ้า มีแท่นสำหรับวางแผ่นกระเบื้อง และบังคับไม่ให้กระเบื้องเคลื่อนหนีแนวที่จะตัด โดยใช้มือควบคุม ใบตัดเป็นแผ่นโลหะ หรือทองเหลือง ขอบใบทำด้วยกากเพชร มีขนาดร่องฟัน และความหนา ของขอบใบตัดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน


 4.   อุปกรณ์สำหรับเจาะ เจียรลบมุม และตกแต่งขอบกระเบื้อง
4.1   สว่านไฟฟ้า
ใช้สำหรับเจาะรูกระเบื้องให้มีขนาดตามความต้องการ ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวเจาะ ซึ่งขอบของหัวเจาะ ทำด้วยกากเพชร
4.2   เครื่องตัดแบบใบตัด
ตามข้อ 3.2 และ 3.3
4.3   คีมปากนกแก้ว


 5.   อุปกรณ์อื่น ๆ
5.1   แปรงสลัดน้ำ / ถังน้ำ
5.2   สายยางระดับ
5.3   สายเอ็น
5.4   ฉาก
5.5   ฆ้อนยาง
5.6   ดิ่งวัดระนาบ
5.7   บักเต้า
5.8   เกรียงปาดยาแนว / ฟองน้ำ
5.9   ตลับเมตร

 
 

จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:17:11 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

การปูโดยใช้กาวซีเมนต์
เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ต้องการความเรียบร้อย เพิ่มการยึดเกาะ ลดปัญหาความชื้น และโอกาสเกิดราน้อยมาก

ข้อจำกัด
พื้นที่ที่จะทำการปูกระเบื้องควรได้ระดับที่ดี วัสดุที่ใช้ในการปู ควรเป็นกาวซีเมนต์ พร้อมด้วยเกรียงหวี

ข้อดีของการปูโดยใช้กาวซีเมนต์
1.  ช่างปูกระเบื้องสามารถปูพื้นที่ได้มากกว่าวิธีอื่น 2 เท่า
2.  สะดวกในการปู เพียงแต่ผสมด้วยน้ำในถังผสม ก็สามารถนำไปใช้ปูได้ โดยไม่ต้องใช้ผู้ช่วย
3.  การยึดเกาะดีกว่าปูนทรายเมื่อแข็งตัวถึง 4 เท่า
4. วัสดุที่ใช้เต็มด้านหลังแผ่นกระเบื้อง ไม่มีปัญหาหลุดร่อน
5.  ฐานรากของอาคารรับน้ำหนักน้อยกว่า เพราะความหนาของกาวซีเมนต์เพียง 3 - 5 มม.
6.  โอกาสเกิดเชื้อรา และปัญหาน้ำเหนียวมีน้อย เพราะความชื้นใต้แผ่นกระเบื้องน้อยกว่าวิธีดั้งเดิม
7.  สามารถทำการยาแนวได้ภายใน 24 ชม. โดยไม่ต้องรอให้ความชื้นระเหย ซึ่งการปูแบบดั้งเดิมใช้เวลาถึง 3 - 4 วัน

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:18:26 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

การปูพื้นกระเบื้อง

ผสมปูนทราย เพื่อเตรียมปรับระดับพื้นก่อนทำการปู

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:22:07 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ปรับพื้นให้ได้ระดับเสมอกัน  และสะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:24:41 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ทำการปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ตามอัตราส่วน

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:25:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ทำความสะอาดร่องระหว่างกระเบื้อง  ก่อนการยาแนว

จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:27:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

.#..5..

ทำความสะอาดร่องระหว่างกระเบื้อง  ก่อนการยาแนว

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:29:32 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

หลังจากปูเสร็จ 24 ชั่วโมง ยาแนวโดยปาดตามแนวเฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้ตัวยาแนว ลงร่องอย่างสม่ำเสมอ

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:30:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ทำความสะอาดกระเบื้อง หลังจากปุเสร็จแล้ว 24-36 ชั่วโมง

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:31:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

หลังจากพื้นกระเบื้องแห้ง ทำการเช็ดผิวของกระเบื้องอีกครั้ง ด้วยผ้าสะอาด

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:32:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

การปูผนังกระเบื้อง

ปรับผนังให้ได้ระนาบ

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:34:32 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

จับแนวเส้นดิ่ง ด้วยลูกดิ่ง และวางเส้นแนวไว้

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:35:18 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

ปาดกาวซีเมนต์บนผนังด้วยเกรียงหวี และปูกระเบื้องตามแนวที่วางไว้

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:36:04 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

ข้อปฏิบัติก่อนการปูกระเบื้อง


 1.  ทำความสะอาดพื้น ผนังที่จะปู ให้ปราศจากผงฝุ่นและคราบน้ำมัน

2.  ตรวจเช็คระดับพื้น หรือแนวระนาบของผนังที่จะปูถ้าไม่ได้ระดับ หรือระนาบควรตกแต่ง หรือปรับให้ได้แนวที่ต้องการ  

ตรวจเช็คกระเบื้องที่จะปูตัวอย่างข้างกล่องกระเบื้อง  

3.  พื้นที่จะปูหากเป็นพื้นผิวใหม่ ที่เทปูนปรับระดับไว้ควรทิ้งพื้นให้แห้งสนิท อย่างน้อย 3 - 4 สัปดาห์ ก่อนทำการปูส่วนผนังฉาบปูน ควรรอให้ผนังแห้งสนิทก่อนทำการปู สำหรับพื้นชั้นล่างที่อยู่ติดพื้นดิน ควรรองพื้นด้วยแผ่นพลาสติก และปูนซีเมนต์ผสมทราย ที่จะทำการเทพื้นด้วยปรับระดับ ทั้งนี้ควรผสมน้ำยากันซึม เพื่อป้องกันความชื้นขึ้นบนร่องยาแนว หรือผิวของกระเบื้อง

4.  ตรวจเช็คกระเบื้องที่จะปูว่าเป็นสีและลวดลายเดียวกันหรือไม่ ข้อสำคัญตรวจสอบดูว่าเป็นลอท (Lot) เดียวกันหรือไม่

5.  ควรแกะกระเบื้องทุกกล่องและทำการตรวจสอบก่อนว่ามีตำหนิบิ่นแตกมุม หรือจุดบกพร่องอื่นๆ เช่นโค้ง , เว้า หรือแอ่นงอไม่ได้มาตรฐาน ถ้าหากพบปัญหาดังกล่าวควรแจ้งปัญหาให้ทางบริษัททราบเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการตรวจสอบก่อนการปู

6.  ควรนำกระเบื้อง 3 - 5 กล่องคละกัน เพื่อให้สีกลมกลืนกัน และนำกระเบื้องแช่น้ำให้อิ่มตัวก่อนทำการปู (กรณีปูด้วยกาวซีเมนต์ไม่ต้องแช่น้ำเพราะคุณสมบัติของกาวซีเมนต์มีความสามารถในการอุ้มน้ำ แต่ควรเช็ดทำความสะอาดหลังแผ่นกระเบื้องก่อน)


7.  วัดขนาดของพื้นที่ , จัดวางแบบและลวดลาย พร้อมคำนวณแผ่นกระเบื้องรวมแนวร่อง 3 - 5 มม. ด้วย (เพื่อรองรับการยืดขยายและหดตัวของพื้น) เศษกระเบื้องจะเหลือเท่าใด เพื่อจะได้จัดเศษกระเบื้องอยู่ในพื้นที่ที่ ต้องการขอให้สนุก  นะคะ...............กับบ้านของเรา

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 14:39:51 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

แหม๋....เก่งจังป้า

ป้า...ป้า....อุปกรณ์อ่ะ...ป้าลืมไมอย่างนะป้า
กระเบื้องงัยป้า.....จะปูกระเบื้องแต่ไม่มีกระเบื้อง.....แซวเล่นนะป้า......haha


จากคุณ : เกิดมาจน - [ 9 พ.ค. 48 15:06:52 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

555555555.............

คุณ...เกิดมาจน........กลัวบอกยี่ห้อด้วย

กะเดี๋ยว  ทู้จา หาย..........อิ อิ

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 15:29:14 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

ขอบคุณค่ะ คุณป้า ว่าแต่ มือใหม่..เนี่ยจะทำได้ตามแบบที่คุณป้าบอกมารึเปล่า  ยังหวั่นใจ

จากคุณ : ว่าน - [ 9 พ.ค. 48 15:48:51 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 17

ป้าอย่าบอกนะคะ ว่า บ้านที่ทำใหม่นั่นน่ะป้ากับลุงปูกระเบื้องเอง พอดีช่างปูกระเบื้องตกงาน คงลำบากกันแย่เลยค่ะ

จากคุณ : beejasmine - [ 9 พ.ค. 48 16:42:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 18

ครือว่า   ..เห็นเพื่อนๆ  ถามกันเยอะเหลือเกิน

เรื่องจะปูกระเบื้องกันเอง.........ก็เลยเอามาให้ชมกัน

เผื่อใครจะเดินหน้า   หรือถอยหลัง.....555555...

ก็ว่ากันไป.....ไม่ง่ายเลยนะขอบอก

แต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถ   ถ้าไม่เยอะจนเกินไป

5555555...........ยังไงช่างไม่มีวันตกงานง่ายๆหรอกคะ

อิ อิ.............

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 9 พ.ค. 48 18:40:44 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 19

ชอบๆๆๆ ปูสลับขาว-เขียว ในคคห.15 น่ะค่ะ ป้ามือใหม่

เคยคิดจะปูที่บ้านใหม่ แต่กระเบื้องไม่เท่ากัน เซ็งค่ะ


จากคุณ : ไอ้แล่ด - [ 9 พ.ค. 48 19:23:15 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 20

สวยจังค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

จากคุณ : tiraned - [ 10 พ.ค. 48 08:04:49 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 21

.....คุณ.ไอ้แล่ด คงต้องคัด  กระเบื้องกันมือหงิกอะคะ

แผ่นเล็ก  มันเบา  ยกวางง่าย  แต่ปูยาก  คะ

ส่วนแผ่นใหญ่  ปูง่าย  แต่ยกน้ำหนักแขนล้า  เลยคะ


น่านซิ...คุณว่าน....ถึงว่า  ไม่ต้องกลัวช่างตกงานเลยคะ
คุณ....tiraned    ช่างที่ทำตัวอย่างนี่  ฝีมือดีเนอะ

ปูสวยจริงๆ.......

 
 


จากคุณ : ป้ามือใหม่ - [ 10 พ.ค. 48 09:48:13 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 22

ขอบคุณค่ะ

จากคุณ : เมื่อไรจะมีฯ - [ 10 พ.ค. 48 11:53:09 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 23

บรรยายละเอียดดีจริง ๆ ค่ะขอบคุณมาก

อยากทำ  DIY บ้างแต่กลัวนั่งลงไปแล้วจาลุกไม่ขึ้นอ่ะ อิ อิ


จากคุณ : น้านก (Aunti-นก) - [ 11 พ.ค. 48 13:11:30 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 24

ป้ากั๊บๆๆๆๆๆ ขอวิธีทาสีบ้านเองอะกั๊บ เอาแบบทั้งหลังเลยน๊าาาาาา  ขอบคุณก๊าบบบบ

จากคุณ : แม่ลูกสามซนซนท๊างน๊าน - [ 12 พ.ค. 48 13:44:13 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 25

ขอบคุณมากครับ

จากคุณ : TeddyJr - [ 12 พ.ค. 48 18:02:24 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป