สสวท. แจกคู่มือครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศฟรี

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  ร่วมกับ บริษัทราก ขวัญ จำกัด ได้จัดทำโครงการแจกหนังสือคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรี
  ตั้งแต่ระดับ
  ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
  รวมทั้งสิ้น 37 รายการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย โดยหมดเขตรับใบร้องขอคู่มือ
  วันที่ 31 มกราคม 2547

  โรงเรียนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือได้โรงเรียนละ 1 ชุด 37 เล่ม
  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  โดยดาวน์โหลด ใบขอรับหนังสือที่ www.witkanit.com หรือ www.ipst.ac.th
  กรอกข้อมูลในใบขอรับหนังสือคู่มืออย่างละเอียด
  แล้วส่งถึงบริษัท ราก ขวัญ จำกัด เลขที่ 924 อาคาร 15 ปี ชั้นที่ 1
  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
  กทม. 10110 วงเล็บมุมซอง ( ขอรับคู่มือครูฟรี )
  หรือส่งที่ Fax หมายเลข 0-2712-3609

  ครูที่สนใจ สามารถขอรับหนังสือได้โดยกรอกข้อมูลในใบขอรับหนังสืออย่างละเอียด
  แล้วเลือกหนังสือที่ต้องการได้จากใบรายการหนังสือที่แนบไปด้วยและชำระค่าจัดส่งเพียงเล่มละ 20 บาท
  ผ่านทางธนาณัติ สั่งจ่าย ปท. สันติสุข ในนาม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ราก ขวัญ จำกัด
  ดาวน์โหลดใบขอรับหนังสือที่ www.witkanit.com หรือ www.ipst.ac.th
  กรอกข้อมูลส่งใบขอรับหนังสือพร้อมแนบธนาณัติค่าจัดส่งมาที่บริษัท ราก ขวัญ จำกัด
  เลขที่ 924 อาคาร 15 ปี ชั้นที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
  วงเล็บมุมซอง ( ขอรับคู่มือครูฟรี ) หรือส่งที่ Fax หมายเลข 0-2712-3609

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทรากขวัญ จำกัด โทรศัพท์ 0-2392-4021
  คุณณัฏฐา (ต่อ 3102) คุณศิริพร (ต่อ 3108 )
  คุณสุดารัตน์ (ต่อ 3104) โทรสาร 0-2712-3609

  จากคุณ : ชมจันทร์ - [ 20 ม.ค. 47 09:20:37 ]


 
 กระทู้ยอดนิยม


คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
รายละเอียด : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
 
PANTIP Toys  Science Symbol Generator