witpoko.com


  1 ไร่ มีพื้นทีกี่ตารางเมตร หรือประมาณ กี่เมตร คูณ กี่เมตร ครับ

  อยากให้เพื่อนๆผู้รู้
  กรุณาสงเคราะห์ที
  ว่าพื้นที่ 1 ไร่ มีพื่นที่กี่ตารางเมตร
  หรือประมาณ กี่เมตร คูณ กี่เมตร
  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

  จากคุณ : ปูนิ่ม - [15 ส.ค. 07:49:15]

 
 


mobile = False