มัสมั่น แกงแก้วตา หอมยี่หร่า รสร้อนแรง เป็นผลงานของใครค่ะ

ค่ะ คือลองค้นหาใน google แล้วไม่พบ
อยากทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง แล้วเป็นกลอนชนิดไหน อยากได้
หรือมีลิงค์ให้อ่านก็ได้นะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จากคุณ : what happen in bali - [ 15 ก.พ. 50 15:19:32 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

กาพย์เห่ ...
พระราชนิพนธ์ โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

-- เห่ชมเครื่องคาว
-- เห่ชมผลไม้
-- เห่ชมเครื่องหวาน
-- เห่ครวญเข้ากับนักขัตฤกษ์
-- เห่บทเจ้าเซ็น
 

• เห่ชมเครื่องคาว

๏ แกงไก่มัสมั่นเนื้อ           นพคุณ พี่เอย
หอมยี่หร่ารสฉุน                เฉียบร้อน
ชายใดบริโภคภุญช์           พิศวาส หวังนา
แรงอยากยอหัตถ์ข้อน       อกให้หวนแสวงฯ

๏ มัสมั่นแกงแก้วตา          หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
ชายใดได้กลืนแกง            แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา
๏ ยำใหญ่ใส่สารพัด          วางจานจัดหลายเหลือตรา
รสดีด้วยน้ำปลา                   ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจ
๏ ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม   เจือน้ำส้มโรยพริกไทย
โอชาจะหาไหน                 ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง
๏ หมูแนมแหลมเลิศรส      พร้อมพริกสดใบทองหลาง
พิศห่อเห็นรางชาง              ห่างห่อหวนป่วนใจโหย
๏ ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น         วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย
รสทิพย์หยิบมาโปรย           ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ
๏ เทโพพื้นเนื้อท้อง            เป็นมันย่องล่องลอยมัน
น่าซดรสครามครัน             ของสวรรค์เสวยรมย์
๏ ความรักยักเปลี่ยนท่า       ทำน้ำยาอย่างอกงขม
กลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลม    ชมไม่วายคล้ายคล้ายเห็น
๏ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ      รสพิเศษใส่ลูกเอ็น
ใครหุงปรุงไม่เป็น              เช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำ
๏ เหลือรู้หมูป่าต้ม              แกงคั่วส้มใส่ระกำ
รอยแจ้งแห่งความขำ          ช้ำทรวงเศร้าเจ้าตรากตรอม
๏ ช้าช้าพล่าเนื้อสด            ฟุ้งปรากฏรสหื่นหอม
คิดความยามถนอม               สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ์
๏ ล่าเตียงคิดเตียงน้อง        นอนเตียงทองทำเมืองบน
ลดหลั่นชั้นชอบกล             ยลอยากนิทรคิดแนบนอน
๏ เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า     รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
เจ็บไกลในอาวรณ์              ร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางทรวง
๏ รังนกนึ่งน่าซด                โอชารสกว่าทั้งปวง
นกพรากจากรังรวง             เหมือนเรียมร้างห่างห้องหวน
๏ ไตปลาเสแสร้งว่า             ดุจวาจากระบิดกระบวน
ใบโศกบอกโศกครวญ        ให้พี่เคร่าเจ้าดวงใจ
๏ ผักโฉมชื่อเพราะพร้อง    เป็นโฉมน้องฤๅโฉมไหน
ผักหวานซ่านทรวงใน         ใคร่ครวญรักผักหวานนาง


จากคุณ : greeny pony - [ 15 ก.พ. 50 15:43:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

เห่ชมผลไม้

๏ ผลชิดแช่อิ่มโอ้                   เอมใจ
หอมชื่นกลืนหวานใน                      อกชู้
รื่นรื่นรสรมย์ใด                     ฤๅดุจ นี้แม่
หวานเลิศเหลือรู้รู้                 แต่เนื้อนงพาลฯ

๏ ผลชิดแช่อิ่มอบ                  หอมตรลบล้ำเหลือหวาน
รสไหนไม่เปรียบปาน         หวานเหลือแล้วแก้วกลอยใจ
๏ ตาลเฉาะเหมาะใจจริง     รสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจ
คิดความยามพิสมัย                หมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น
๏ ผลจากเจ้าลอยแก้ว            บอกความแล้วจากจำเป็น
จากช้ำน้ำตากระเด็น             เป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง
๏ หมากปรางนางปอกแล้ว ใส่โถแก้วแพร้วพรายแสง
ยามชื่นรื่นโรยแรง                ปรางอิ่มอาบซาบนาสา
๏ หวนห่วงม่วงหมอนทอง  อีกอกร่องรสโอชา
คิดความยามนิทรา                  อุราแนบแอบอกอร
๏ ลิ้นจี่มีครุ่นครุ่น                  เรียกส้มฉุนใช้นามกร
หวนถวิลลิ้นลมงอน             ชะอ้อนถ้อยร้อยกระบวน
๏ พลับจีนจักด้วยมีด             ทำประณีตน้ำตาลกวน
คิดโอษฐ์อ่อนยิ้มยวน            ยลยิ่งพลับยับยับพรรณ
๏ น้อยหน่านำเมล็ดออก      ปล้อนเปลือกปอกเป็นอัศจรรย์
มือใครไหนจักทัน                เทียบเทียมที่ฝีมือนาง
๏ ผลเกดพิเศษสด                โอชารสล้ำเลิศปาง
คำนึงถึงเอวบาง                    สางเกศเส้นขนเม่นสอย
๏ ทับทิมพริ้มตาตรู               ใส่จานดูดุจเม็ดพลอย
สุกแสงแดงจักย้อย                อย่างแหวนก้อยแก้วตาชาย
๏ ทุเรียนเจียนตองปู             เนื้อดีดูเหลือเรืองพราย
เหมือนศรีฉวีกาย                   สายสวาทพี่ที่คู่คิด
๏ ลางสาดแสวงเนื้อหอม     ผลงอมงอมรสหวานสนิท
กลืนพลางทางเพ่งพิศ          คิดยามสารทยาตรามา
๏ ผลเงาะไม่งามแงะ            มล่อนเมล็ดและเหลือปัญญา
หวนเห็นเช่นรจนา              จ๋าเจ้าเงาะเพราะเห็นงาม
๏ สละสำแลงผล                   คิดลำต้นแน่นหนาหนาม
ท่าทิ่มปิ้มปืนกาม                   นามสละมละเมตตาฯ


จากคุณ : greeny pony - [ 15 ก.พ. 50 15:43:53 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

เห่ชมเครื่องหวาน

๏ สังขยาหน้าไข่คุ้น             เคยมี
แกมกับข้าวเหนียวสี            โศกย้อม
เป็นนัยนำวาที                       สมรแม่ มาแม่
แถลงว่าโศกเสมอพ้อม        เพียบแอ้อกอรฯ

๏ สังขยาหน้าตั้งไข่              ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง
เป็นนัยไม่เคลือบแคลง        แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ
๏ ซ่าหริ่มลิ้มหวานล้ำ           แทรกใส่น้ำกะทิเจือ
วิตกอกแห้งเครือ                  ได้เสพหริ่มพิมเสนโรย
๏ ลำเจียกชื่อขนม                 นึกโฉมฉมหอมชวยโชย
ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย             โหยไห้หาบุหงางาม
๏ มัศกอดกอดอย่างไร          น่าสงสัยใคร่ขอถาม
กอดเคล้นจะเห็นความ         ขนมนามนี้ยังแคลง
๏ ลุดตี่นี้น่าชม                        แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง
โอชาหน้าไก่แกง                   แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย
๏ ขนมจีบเจ้าจีบห่อ               งามสมส่อประพิมพ์ประพาย
นึกน้องนุ่งจีบกราย                ชายพกจีบกลีบแนบเนียน
๏ รสรักยักลำนำ                     ประดิษฐ์ทำขนมเทียน
คำนึงนิ้วนางเจียน                 เทียนหล่อเหลาเกลากลึงกลม
๏ ทองหยิบทิพย์เทียมทัด     สามหยิบชัดน่าเชยชม
หลงหยิบว่ายาดม                  ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ
๏ ขนมผิงผิงผ่าวร้อน          เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน
ร้อนนักรักแรมไกล             เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง
๏ รังไรโรงด้วยแป้ง            เหมือนนกแกล้วทำรังรวง
โอ้อกนกทั้งปวง                   ยังยินดีด้วยมีรัง
๏ ทองหยอดทอดสนิท        ทองม้วนมิดคิดความหลัง
สองปีสองปิดบัง                  แต่ลำพังสองต่อสอง
๏ งามจริงจ่ามงกุฏ              ใส่ชื่อดุจมงกุฏทอง
เรียมร่ำคำนึงปอง                 สะอิ้งน้องนั้นเคยยล
๏ บัวลอยเล่ห์บัวงาม           คิดบัวกามแก้วกับตน
ปลั่งเปล่งเคร่งยุคล              สถนนุชดุจประทุม
๏ ช่อม่วงเหมาะมีรส           หอมปรากฏกลโกสุม
คิดสีสไลคลุม                        หุ้มห่อม่วงดวงพุดตาน
๏ ฝอยทองเป็นยองใย         เหมือนเส้นไหมไข่ของหวาน
คิดความยามเยาวมาลย์         เย็บชุนใช้ไหมทองจีนฯ


จากคุณ : greeny pony - [ 15 ก.พ. 50 15:44:20 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

เห่ครวญเข้ากับนักขัตฤกษ์

๏ หวนเห็นหีบหมากเจ้า         จัดเจียน มาแม่
พลูจีบต่อยอดเนียน                  น่าเคี้ยว
กลี่กล่องกระวานเขียน            มือญี่ ปุ่นเฮย
บุหรี่ใส่กล่องเงี้ยว                     ลอบให้เหลือหาญฯ

๏ หมากเจียนเจ้างามปลอด      พลูต่อยอมน่าเอ็นดู
กระวานอีกกานพลู                   บุหรี่ให้ใจเหลือหาญ
๏ เช็ดหน้าชุบน้ำอบ                 หอมตรลบตอกดวงมาลย์
บังอรซ่อนใส่พาน                    ส่งมาให้ไม่เว้นวัน
๏ เดือนสามสำเภามา                มีใบชาชาติจุหลัน
ถ้าคู่อยู่เคียงกัน                           กับให้เห็นเป็นปริศนา
๏ เดือนห้าหน้าร้อนจัด             เจ้าให้พัดด้ามจิ๋วมา
เรื่องร้อนผ่อนเพทนา                 เพื่อพนิดาไม่ละเลย
๏ คำนึงถึงเดือนหก                     ทั่วทายกตามโคมเคย
งามสุดนุชพี่เอย                           ได้เห็นกันวันบูชา
๏ เดือนแปดวันเพ็ญเจ้า                ย่อมไปเข้าพระพรรษา
รับศีลอย่างสีกา                               ด้วยเจตนาจำนงใน
๏ เห็นนวลครวญครุ่นคิด             กำเริบจิตวาบหวั่นไหว
ไปได้ก็จะไป                                   โอบเอวอุ้มพุ่มพวงพยุง
๏ ยามฝนดลเดือนสิบ                     เริ่มข้าวทิพย์เจ้าจะหุง
หาของต้องการปรุง                         มุ่งใจจิตประดิษฐ์ประดอย
๏ เดือนสิบเอ็ดเด็ดแดดิ้น               ยามกฐินทุกวันคอย
เห็นเรือไล่ถี่ซอย                             กลอยกลับเห็นเช่นแรกสม
๏ คิดรูปน่ารักเหลือ                        คิดนุ่มเนื้อน่าเชยชม
คิดเนตรขำค้อนคม                         ผมหอมชื่นรื่นรสคนธ์
๏ ฤดูเดือนสิบสอง                          หญิงชายซ้องแซ่อึงอล
ขึ้นล่องท่องเที่ยวชล                       ยลผ้าป่าราตรีกาล
๏ เซ็งแซ่เสียงเภรี                           ปานเรียมตีทรวงประหาร
พาทย์ฆ้องก้องกังวาน                    สารดุจน้องร้องเรียกเรียม
๏ ทุกลำลอบเล็งลักษณ์                 ไม่พบพักตร์เจ้างามเสงี่ยม
ดูไหนไม่เทียบเทียม                       ร่วมรักเรียมรูปร่างรัด
๏ เดือนยี่พิธีพญา                          โยนชิงช้าชนแออัด
สาวหนุ่มกำหนดนัด                     ทัศนาแห่แลหากัน
๏ เรียมเตร่ตรวจทุกช่อง               ไม่เห็นน้องเนื้อนวลจันทร์
ว้าวิ่นดิ้นแดยัน                             หันเห็นท่าชิงช้าโยน
๏ เชี่ยวชาญกระดานต้น             โยกเยกยลคนหกโหน
ถือท้ายกายอ่อนโอน                   โดนคิดได้ดังใจถวิล
๏ แรมค่ำร่ำไห้หวน                     แห่อิศวรย่ำยามยิน
เคยเห็นเป็นอาจิณ                        ช้าหงส์เห่เล่ห์ลมพราหมณ์
๏ โอมอวดสวดสำเนียง              ไม่เหมือนเสียงนางนงราม
ล้ำเลิศเฉิดโฉมงาม                       ยามเย็นเช้าเจ้าอ่านฉันท์
๏ อ่อนหวานสารเสนาะ             เพราะอักษรกลอนพาดพัน
แจ้งเจื้อยใจจาบัลย์                       ทุกวันหวังฟังเสียงสมร
๏ ห้าค่ำย่ำยามปลาย                      แห่นารายณ์เร่งอาวรณ์
อยู่ใกล้จะใคร่จร                          ไปรับเจ้าเคล้าคลอมา
๏ เดือนแรมเหมือนเรียมค้าง     เรื่องรักร้างแรมขนิษฐา
แรมรสแรมพจนา                        แรมเห็นหน้านิ่งนอนแรมฯ


จากคุณ : greeny pony - [ 15 ก.พ. 50 15:44:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

เห่บทเจ้าเซ็น

๏ ดลเดือนมหะหร่ำเจ้า            เซ็นปี ใหม่แม่
มะหง่นประปรานทวี                เทวษไห้
ห่อนเห็นมิ่งมารศรี                     เสมอชีพ มานา
เรียมลูบอกไล้ไล้                        คู่ข้อนทราวงเซ็น ฯ

๏ ดลเดือนเรียกมหะหร่ำ         ขึ้นสองค่ำแขกตั้งการ
เจ้าเซ็นสิบวันวาร                       ประหารอกฟกฟูมนัยน์
๏ มหะหร่ำเรียมคอยเคร่า         ไม่เห็นเจ้าเศร้าเสียใจ
ลูบอกโอ้อาลัย                             ลาลดล้ำกำสรวลเซ็น ฯ


จากคุณ : greeny pony - [ 15 ก.พ. 50 15:44:53 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

แจ่ม มากขอรับ ยอดเยี่ยมมากเลย

 
 


จากคุณ : ไม้โมก - [ 15 ก.พ. 50 16:47:28 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ขอบคุณมากค่ะ คุณgreeny pony กระจ่างเลยค่ะ

จากคุณ : what happen in bali - [ 15 ก.พ. 50 16:58:10 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

รัชกาลที่ ๒ ทรงพระราชนิพนธ์ ชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ว่าทรงทำเครื่องคาวหวานได้อร่อยครับ

จากคุณ : natthaset - [ 15 ก.พ. 50 22:07:05 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

รู้สึกว่าจะมีในหนังสือเรียนตอนม.สองนะ เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานเนี่ย

ชอบมาก อ่านแล้วมีความสุขเทียน


จากคุณ : ฟ้าลั่น - [ 16 ก.พ. 50 00:32:29 A:203.88.224.250 X: TicketID:115899 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

มารับความรู้ใหม่ค่ะ ทำไมเข้าใจมาตลอดว่าเป็นกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้งก็ไม่รู้ค่ะ...แหะ แหะ

จากคุณ : the Vicky - [ 16 ก.พ. 50 06:59:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

ขออนุญาตเสริมครับ ^_^

กาพย์เห่เรือตามตัวอย่างข้างบนจะเปิดช่วงต้นด้วยโคลงสี่สุภาพ, จากนั้นก็ตามด้วยกาพย์ญาณี 11 (จำนวนพยางค์หน้า 5 หลัง 6).

บทกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้งที่คุ้นๆ กันน่าจะเป็นบทนี้ครับ.
...สุวรรณหงษ์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงษ์ทรงพรหมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม...


จากคุณ : www.changkhui.com (เชิญหัว) - [ 16 ก.พ. 50 14:44:29 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom