◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    โมฆะกับโมฆียะต่างกันอย่างไร

    บางครั้งเห็นอาจารย์พูดว่าโมฆะ บางครั้งก็พูดโมฆียะ อย่างรู้ว่าเหมือนหรือแต่งต่างกันอย่างไร

    จากคุณ : dreamboom - [ 14 ม.ค. 52 22:17:11 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม